ஆதலினால் காதல் செய்தேன் - இதுவரை எழுதிய 7 பாகங்கள் !!!!மொத்தமாக ஏழு பாகங்களுக்கான தொடுப்பு இங்கே இருக்கிறது...மற்ற பாகங்கள் ஒவ்வொன்றாக தொடரும்...(யார் தலையெழுத்தோ)...

ஆதலினால் காதல் செய்தேன் பாகம் ஒன்று

ஆதலினால் காதல் செய்தேன் பாகம் இரண்டு

ஆதலினால் காதல் செய்தேன் பாகம் மூன்று

ஆதலினால் காதல் செய்தேன் பாகம் நான்கு

ஆதலினால் காதல் செய்தேன் பாகம் ஐந்து

ஆதலினால் காதல் செய்தேன் பாகம் ஆறு

ஆதலினால் காதல் செய்தேன் பாகம் ஏழு

Comments

நீங்க இந்த பொண்ண விடமாட்டேங்கறீங்க ? யாரு இவங்க ?

word verification தூக்கி விடுங்க ரவி.
Sridharan said…
நிண்ட நாட்களுக்கு பிறகு மீண்டும் படிக்கும் வாய்ப்பு...உங்களுக்கு நன்றி...தாமதிக்காமல் அடுத்த பகுதியை போடுவீர்களா..?

Popular Posts