கேள்வி பதில் !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

இடுகை இங்கே உள்ளது. தமிழ்மணத்தில் சேர்க்கமுடியாததால் இன்னொரு பதிவு...

Comments

இந்த data entry நிறுவனத்தை நம்பலாமா?

http://gsoftsolutions.weebly.com/home-based-job.html

உறவினர் ஒருவர் முயல விரும்புகிறார்.

நன்றி.
no. period.

டெப்பாசிட் கேட்கும் யாரையும் நம்பக்கூடாது.......
நன்றி ரவி. நானும் அப்படித் தான் நினைத்தேன்.உங்களிடம்கேட்டு உறுதிப்படுத்தியதில் மகிழ்ச்சி.

Popular Posts