Posts

Showing posts from May, 2007

கொரியாவின் வரலாறு மற்றும் கொரிய மொழி கத்துக்கலாம் வாரீயளா ?

கோவை வலைப்பதிவர் சந்திப்பு - தழலின் பார்வையில்

சோத்துக்கு பிச்சையெடுக்கும் ஆ.வி

இலங்கை தமிழர்களுக்கு ஏன் டெங்ஷன் ?

கனடாவில் ஒரு இராமர் பாலம்