அதர் அனானி

எனேபில் ச்ய்யுங்க

 

######################################### THIS EMAIL MESSAGE IS FOR THE SOLE USE OF THE INTENDED RECIPIENT(S) AND MAY CONTAIN CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED INFORMATION. ANY UNAUTHORIZED REVIEW, USE, DISCLOSURE OR DISTRIBUTION IS PROHIBITED.BEFORE OPENING ANY ATTACHMENTS PLEASE CHECK FOR VIRUSES AND DEFECTS.IF YOU ARE NOT THE INTENDED RECIPIENT, PLEASE NOTIFY US IMMEDIATELY BY REPLY E-MAIL AND DELETE THE ORIGINAL MESSAGE. #########################################

Comments

என்னாது இது?
எப்பவோ பண்ணிட்டேன்
Anonymous said…
டெஸ்ட்
ரவி,

உங்கள் ஆலோசனையை ஏற்று எனது பதிவில் அதர் மற்றும் அனானி ஆப்சன் திறக்கப்பட்டுள்ளது.

நன்றி

Popular Posts