ஓசை செல்லாவுக்கு ஒரு சவால் !!!!

ஓஷோ சீடர் ஓசை செல்லா அவர்களே !!!காமம் கலக்காத ஒரு காமக்கதை எழுதி அதை சூடான இடுகையில வரவையுங்க பார்ப்போம்...!!!!

Comments

Anonymous said…
Osai Chella is not writing? what happened to him? Since u r his frnd u can ask him to come back na?
1234 said…
செல்லா தமிழ்மணத்தில் இல்லை என்று தானே நினைத்திருந்தேன். இருக்கிறாரா என்ன?
Here is the one-liner which has Spiritual, Political, Sex and suspense in that.

காமம் கலக்காத ஒரு காமக்கதை.

இராஜகுரு தனிமையில் மனம் கலங்கியிருத்தார், இறைவா இளவரசியின் கர்ப்பதிர்க்கு யார் காரணம்?.

- Thanks Bakya Magazine

Popular Posts