தேடுங்க !

Friday, June 09, 2006

தனிமை
என்னுயிரே வா...என்னருகே.....

1 comment:

செந்தழல் ரவி said...

கவிதையே அவ்வளவு தான்