லக்கிலுக் அவர்களுக்கு இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துஇன்று பிறந்தநாள் காணும் லக்கிலுக் அவர்களுக்கு இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்...!!!!

செந்தழல் ரவி

Padam Help: Balabarathi

Comments

PRINCENRSAMA said…
இங்கனயும் ஒரு வாழ்த்து சொல்லிகிறேன்!
பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் லக்கி.
J K said…
இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் லக்கி...
Best wishes Lucky.
Vanthi From tamilnadutalk
தோழர் லக்கிலுக் அவர்களுக்கு

என்னுடைய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்!
நானும் எனது வாழ்த்துக்களை பதிவு செய்து கொள்கிறேன்...

வாழ்த்துக்கள் லக்கி :))

ப்ரிய நண்பன் சென்ஷி
வாழ்த்தியவர்களுக்கும், வாழ்த்தப் போகிறவர்களுக்கும் நன்றி!
many more happy returns of the day
பிறந்த நாள் நல்வாழ்த்துக்கள் லக்கி லுக்!
லக்கிலுக் அவர்களுக்கு இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்.
லக்கிலுக்குக்கு
என்னுடைய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்
லக்கிலுக் அவர்களுக்கு இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்!!

Popular Posts