சிங்களப் பேராசிரியர் Professor Sisira Jayasuriya ன் பேட்டி


http://www.abc.net.au/reslib/200901/r334759_1514920.asx

இங்கே க்ளிக் செய்தால் தரவிறக்கம் செய்து பார்க்கலாம்..

Click Here

in My Views:

a person kills other = Murder
a country fights and kills other country solders = war
a country kills its own people = genoside.

example for genoside => Srilanka


ஒருவர் இன்னோருவரை கொன்றால் = கொலை
ஒரு நாடு இன்னொரு நாட்டின்மீது போர் தொடுத்து அந்த நாட்டின் படைவீரரை கொன்றால் = போர்
ஒரு நாடு அதன் சொந்த மக்களை கொன்றால் = இன அழிப்பு.

இன அழிப்புக்கு ஒரு உதாரணம் = சிரீலங்கா

Comments

ரவி,
மிக்க நன்றி.

Popular Posts