சித்த மருத்துவம் பற்றிய அருமையானதொரு பதிவு

சித்த மருத்துவம் பற்றிய அருமையானதொரு பதிவு...இங்கே க்ளிக்

Comments

வலைச்சரத்தில் எழுதும் போது திரு சிவகுமார் சுப்புராமன் அவர்களது வலைப்பூக்களை அறிமுகப் படுத்தியிருந்தேன். நிறைய வலை பக்கங்களில் எழுதுகிறார். தரமான பதிவுகள்.
மிகவும் உபயோகமான மற்றும் தரமான பதிவு! அறிமுகப்படுத்தியதற்கு நன்றி!

Popular posts from this blog

டயபட்டீஸ் ப்ரோட்டக்கால்

பிராமணர் = பறையர். கண்டுபிடித்தார் ஜெயமோகன்.

டயபட்டீஸ் ப்ரோட்டக்கால்