உயரெல்லை தேவையா : சர்வேசனின் சர்வே

http://surveysan.blogspot.com/2007/04/2.html


உயரெல்லை போன்ற விஷயங்கள் திரட்டியில் தேவையா என்ற விஷயத்துக்கு சர்வேசன் சர்வே போட்டிருக்கார்..

உங்கள் பின்னூட்டத்தை ஊட்டமாக தரவேண்டாம்...உங்கள் வாக்கை மொத்தமாக தாருங்கள்...அங்கே...

http://surveysan.blogspot.com/2007/04/2.html


கைகொடுங்கள் !!! தடை தகர்ப்போம்...!!!#########################################
THIS EMAIL MESSAGE IS FOR THE SOLE USE OF THE INTENDED RECIPIENT(S) AND MAY CONTAIN CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED INFORMATION. ANY UNAUTHORIZED REVIEW, USE, DISCLOSURE OR DISTRIBUTION IS PROHIBITED.BEFORE OPENING ANY ATTACHMENTS PLEASE CHECK FOR VIRUSES AND DEFECTS.IF YOU ARE NOT THE INTENDED RECIPIENT, PLEASE NOTIFY US IMMEDIATELY BY REPLY E-MAIL AND DELETE THE ORIGINAL MESSAGE.
#########################################

Comments

நான் இங்க தான் ஊட்டுவேன், அ.மு.க சிங்கம் எல்லாம் இங்கியே வந்து ஊட்டுங்கப்பா:-)))
Anonymous said…
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said…
This comment has been removed by a blog administrator.

Popular Posts