தேடுங்க !

Thursday, October 12, 2006

தமிழ் பதிப்புலகில் இரண்டு பணி வாய்ப்புகள்

அன்பு நன்பர்களே..

சென்னையில் தமிழ் பதிப்புலகில் இரண்டு பணிவாய்ப்புகள் காத்திருக்கிறது..சென்னையில் ஒரு பதிப்பகத்துக்கு...

1. தமிழ் ப்ரூப் ரீடர்...

தமிழ் ப்ரூப் ரீடிங்கில் அனுபவம் இருந்தால் சிறப்பு..இல்லை எனினும், பகுதி நேரமாகவோ முழு நேரமாகவோ இந்த பணியை செய்ய முன்வரும் ஓய்வுபெற்ற தமிழாசிரியர்கள் / தமிழார்வலர்கள் வரவேற்க்கப்படுகிறார்கள்...நல்ல சம்பளம் வழங்க நிறுவனத்தார் தயார்...

2. கணினி நிபுனர் - அடோப் பேஜ்மேக்கர்

அடோப் பேஜ்மேக்கர் மென்பொருளில் தொழில்நுட்ப அறிவை பெற்றிருத்தல் அவசியம்..ஏற்க்கனவே பதிப்பு துறையில் அனுபவம் இருந்தால் சிறப்பு...

இந்த இருபணிகளுக்கும் சி.வி அனுப்பவேண்டிய முகவரி

ravi.antone@gmail.com

இந்த தகவலை தந்த 'தலை' க்கு நன்றி..

1 comment:

Anonymous said...

thanks.sending u resume.