நோக்கியாவில் வேலைவாய்ப்புகள் பற்றிய விவரம்

நோக்கியா ( பெங்களூர் மற்றும் கிரேட்டர் நோய்டாவில் உள்ள பணிவாய்ப்புகள் கீழே..

இவை தவிர,

1. RF Development Engineers
2. RF Test Engieers

அதிக அளவில் தேவைப்படுகிறார்கள்...(மொபைல் டெஸ்ட் எஞ்சினீயர்கள்)...
பெங்களூர் நோக்கியாவின் தற்போதைய ஆள் பலம் 250. வரும் ஜனவரிக்குள் 600 ஆக உயர்த்த திட்டமிட்டுள்ளார்கள்..ஆகவே அறிவுசார் பணிகளுக்கான தேவைப்பாடு மிக அதிகமாக உள்ளது...

நோக்கியா நிறுவனம் மிக அதிகமாக சம்பளம் அளிக்கும் நிறுவனம். இரண்டு ஆண்டு அனுபவசாலிக்கு 8 லட்சம் வருட சம்பளமாக உள்ளது..

அதே நேரம், வேலை இருந்தால் அலுவலகம் செல், அல்லது வீட்டிலேயே நில் என்ற கொள்கையும் உள்ளது மிகவும் சிறப்பானது...(பிளக்ஸி டைமிங்)...

கீழே உள்ளவை சற்று விரிவாக..

விருப்பம் உள்ளவர்கள்ravi.antone@gmail.com என்ற முகவரிக்கு சற்று தெளிவான ஒரு மடலோடு அனுப்பினால் நன்று..

BackEnd_RS
Physical implementation of complex digital blocks & SoC, In Adv ST technologies. This Includes complete Asic flow from Netlist to GDS.
Exp:2 -5 yrs

QA_RS:
-To define, update and deploy QMS compliant with various standards like ISOTS 16949 and CMMI
-Impart trainings on standards, QMS and different tools to create awareness and improve product quality
-Facilitate teams in implementing processes, tools and standards
-Act as product and process QA for the projects,
-Ensure process compliance and work product quality by regular work product reviews and QA audits.
-Review process and product documents and also perform process audits.
Exp:3-6yrs

Memory Layout_SA:
Should have worked on Full Custom Layout design . Having memory layout experience is preferred . Having knowledge and exposure on various Layout issues and techniques. Should have understanding of RC ckts, VLSI fundamnetals .
Experience : 2-4 yrs

IO_ AK:
Experience in IO cell development with hands-on experience in analog blocks like Oscillators(onchip,crystal,FSK modulation), compensation circuits and designing of interface standards like PCI/I2C/LVDS.
Exp:2-5 yrs

Analog Circuit Design_SB:
Should have worked focussed on one core analog activity(most resumes have a variety of experiences, this is not desired).Design of analog & high speed custom blocks for PLLs, CDRs , power management etc. Should have good understanding of circuit theory, analog design principles, control systems. Strong analytical ability and familiarity with mathematical techniques necessary. Out of the box thinking ability desirable.
Exp:2-4 yrs

Physical Design_JJ:
Job profile: Experience in physical design/Chip integration including placement, routing and timing sign-off.
Exposure in 90nm/65nm chip closure would be added advantage
Exp: 2-5 yrs

Driver_SK:

Define System interface for multimedia applications like Media
Player/Camcorder/TV. Work involves defining driver/library interfaces on OS
like Nucleus/WinCE/Symbian/Linux which will be used in Applications on
Mobile devices.

Experience of working in 2D/3D graphics driver and ability to define
complete system.

Exp: 4+yrs

Circuit Design_NA:

Experienced Engineer required for Memory ckt design,validation and characterisation.

Exp: 2-4 yrs

Verification_AM:

Candidates in EDA companies like CADENCE, Synopsys, Mentor etc working in Testing and Verification of tools.
Exp: 2-4 yrs

Verification_ PG:
The role is to become verification consultant supporting design projects in Greater Noida and later worldwide working on several verification techniques as :
# System verification : Acceleration using Axis and Cosimulation with Transaction Level Modelling (SystemC, SystemVerilog)
# Formal verification supporting use of assertions and property checking
# Constrained random verification using Specman "e" and System Verilog and structural coverage

Exp:1-4 yrs

DVD_AD:

Embedded software development for multimedia applications (Set Top Box, IPTV ,Digital TV etc..) . Experience in C/C++ programming is a must. Experience in Multimedia driver development/porting, knowledge of Audio and Video technology is preferred. Strong embedded software design and debugging skills are required..

Exp:1-3yrs

WinCE_RJ (Technical Manager)

-Hands on experience in Windows CE/Windows Mobile environment for Mobile Phones,Windows System Programming,Good exposure to the embedded environment, Capable of handling 10-15 person team, provide technical guidance to them

Exp:9-13 yrs

DSL_HA:

One year Development, Integration and Testing experience in embedded systems esp. Networking domain. Experience in C/C++ programming, data structures and algorithms, operating systems esp RTOS is must. Exposure to cable technologies/broadband is desired. CMM process and clearcase awareness is a plus.Exp on DSL / ADSL , Device Driver...
Target Compnies: Conexant, UTStarcom, Skyworks, Flextronics

Exp: 1-3 yrs

Symbian Validation _SA:
Device driver and system validation for Symbian OS. Peripheral device driver validation for Symbian OS System level validation for Symbian including Audio ( AMR, G.723, G.711, G.729, etc.), Video ( MEPG4, H.264, etc. ), Audio/Video Sync.,
2-5 yrs

Symbian Driver Dev _SA:
Symbian / Series 60 software development, validation and integration.
Device driver, multimedia development, validation and integration for Symbian OS and Series 60. Audio Codec like MP3, G.723, G711, AMR, etc.., Video Codec like, MPEG4, H.264, Real Video, etc. peripherals like, IrDa, USB, BT, etc.
2-5 yrs

Comments

Popular Posts