ஒரு கவிதை

Comments

நல்லதொரு கவிதை, நியாயமானதொரு ஆதங்கம். நான் அவ்வப்போது பெங்களூருக்கு என் கம்பெனிக்கு வரும்போது காணும் நிதர்சனம் கூட. வெள்ளையார்கள் இந்தியமூளைசாலிகளைக் கரும்பாகப் பிழிந்து வேலை வாங்குகிறார்கள். அதில் தொலைந்து போகிறது உண்மையான வாழ்வியல்.

Popular Posts