ஒரு கவிதை

Comments

நல்லதொரு கவிதை, நியாயமானதொரு ஆதங்கம். நான் அவ்வப்போது பெங்களூருக்கு என் கம்பெனிக்கு வரும்போது காணும் நிதர்சனம் கூட. வெள்ளையார்கள் இந்தியமூளைசாலிகளைக் கரும்பாகப் பிழிந்து வேலை வாங்குகிறார்கள். அதில் தொலைந்து போகிறது உண்மையான வாழ்வியல்.

Popular posts from this blog

பிராமணர் = பறையர். கண்டுபிடித்தார் ஜெயமோகன்.

வலம்புரி சங்கு வேண்டும்...

விரைவாக விந்து வெளியேறுதல் அல்லது துரித ஸ்கலிதம்