தமிழச்சி : இரத்த படலம் : க்கூ க்ளக்ஸ் க்ளான்...

இரத்த படலம் என்ற கதை தொடராக எஸ்.விஜயனின் லயன் காமிக்ஸில் வந்தபோது மிகவும் ரசித்து படித்தோம்...

அதில் ஜேசன் ப்ளையின் தந்தையார் மரணத்துக்கு காரணமான அமைப்பு இந்த கு க்ளக்ஸ் க்ளான்..

கிரீன் பீல்டில் இதை தானே சென்று பார்வை இழந்த பெரியர் ஹட்டாவேயின் டைரி மூலம் அறிந்துகொள்வார் ஜேசன் ப்ளை அல்லது 13.

அப்புறம் மங்கூஸ் அவரை கொல்லவருவதும் அவர் அங்கிருந்து கருப்பழகி மேஜர் ஜோன்ஸுடன் சேர்ந்து தப்பிப்பதும்...!!!

இன்னும் பசுமரத்தாணி போல மனதில் பதிந்துகொண்டுவிட்ட ஒரு விஷயம்...

இன்றைக்கு அய்ரோப்பா பெரியார் விழிப்புணர்வு கழக தோழர்.தமிழச்சி இந்த க்கூ க்ளக்ஸ் க்ளான் பற்றி எழுதியதை படித்தவுடன் பழைய நினைவுகள் பீறிட்டு கிளம்ப...

பெட்டியில் வைத்திருந்த இரத்த படலத்தில் ஏதோ ஒரு புத்தகத்தை எடுத்து படிக்க ஆரம்பிக்குமுன் ஒரு ஷார்ட் பதிவு...

Comments

This comment has been removed by the author.
This comment has been removed by the author.
கொமெண்டை டெலீட் செய்தாலும் பேர் வருகின்றதே...ஏன்???
g said…
அர டிக்கெட்டு !

கொமெண்டை டெலீட் செய்தாலும் பேர் வருகின்றதே...ஏன்???

Popular Posts